УЧИЛИЩЕТО КАТО УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – Част 2

ЛИДЕРСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Фокус на модула е извеждането на стандарт за качествено учене и прилагането на цикъл за управление на качеството. Съдържание Други курсове от…