Червено, жълто, зелено

Подходящо за: 1 – 4 клас

Описание:

Дайте на всеки ученик по три карти. Зелена, жълта и червена карта. Точно както емотиконите в работния лист по-горе, всяка карта представя как учениците се чувстват по отношение на материала от урока:

  • Зелено: Разбирам! Мога да го направя сам и дори да обясня на другите.
  • Жълто: Имам нужда от малко повече помощ.
  • Червено: Не го разбирам, имам нужда от много помощ.

Червено, жълто, зелено

След като сте преподали теорията и сте оставили учениците да направят няколко упражнения, отделете малко време, за да направите самооценка с учениците.

Помолете учениците да помислят как смятат, че се справят с учебния материал, и ги оставете да повдигнат една от трите карти. По този начин можете да видите кои ученици разбират новата тема, кои се затрудняват малко и кои трудно разбират всичко.

Сега вече имате обща представа за учениците, които разбират новия урочен материал, и за учениците, които не го разбират. Това улеснява диференцирането. 

Направете три групи и разделете учениците според картите. Всички зелени картички отиват да седнат заедно, всички жълти и всички червени. Раздайте на групите някои допълнителни обяснения и упражнения. Зелената група може да започне да упражнява по-напредналите теми и да навлезе по-дълбоко в материала на урока. Жълтите започват да упражняват някои средно сложни упражнения и получават допълнително обяснение. Червените започват с материала, който ги предизвиква. Тук да се върнат към основите. Като учител можете да се присъедините първо към червената група.

Друга разновидност на дейността е и светофара. 

Червено, жълто, зелено