Как преподаваме ценности?

Ценностите на един човек са от изключителна важност за неговото израстване и за развитието на дадено общество. Но могат ли да се преподават те и кога? 

Попълнете  анкета ни до 5 декември:

  • Отнема по-малко от 10 минути
  • Анонимна е
  • Изследва досегашния опит в преподаване на ценности и нагласи към темата на учителите в различните образователни етапи.
Анкета: Как преподаваме ценности?

Защо анкетата е важна?

В prepodavame.bg често чуваме, че за дадена тема, която учителите припознават като важна, просто няма време/място в учебната програма. 

Чрез анкетата искаме да разберем кои са онези ценности, които учителите в България искат да преподават и интегрират в часовете си. На база на резултатите ще създадем ресурси, които да са достъпни и да дават отговори кога и как може да се случва това .

След анкетата ще проведем допълнителни интервюта и фокус групи с учители, за да разберем по-добре нуждите им от учебни ресурси и инструменти за работа в класната стая.

Резултатите от проучването ще представим през февруари, а през май ще имаме първи предложения за учебни материали, за които ще съберем обратна връзка.

Интересувате се много от темата?

Оставете ни Вашия имейл и ще сте сред първите, които ще получат доклада с резултати от проучването и разработените материали.

Анкета: Как преподаваме ценности?
Анкета: Как преподаваме ценности?