Как преподаваме ценности?

Ценностите на един човек са от изключителна важност за неговото израстване и за развитието на дадено общество. Но могат ли да се преподават те и кога? 

В периода декември 2023 – януари 2024 г. проведохме анкета, интервюта и фокус групи с учители в страната, за да разберем повече за предизвикателствата и нуждите им за преподаване на ценности. 

Анкета: Как преподаваме ценности?

Защо изследването е важно?

В prepodavame.bg често чуваме, че за дадена тема, която учителите припознават като важна, просто няма време/място в учебната програма. 

В настоящия доклад се открияват важни за учителите ценности, които биха искали да преподават интрегрирано на учениците си. Виждат се основните затруднения и предизвикателства, както и нужда от подкрепа за планиране на уроци и дейности.

Резултатите от изследването са интересен и ценен източник за учители, директори и образователни експерти. 

Анкета: Как преподаваме ценности?

 

Основни нужди:

  •  Ресурси за преподаване през преживяване и онагледяване на идеите
  • Възможност за разговори с експерти
  • Съдържание, близо до реалността на
    учениците
Анкета: Как преподаваме ценности?

 

Основни ценности, които участниците припознават:

• Живот
• Семейство
• Човеколюбие
• Мир
• Уважение

Анкета: Как преподаваме ценности?

 

Ценности, върху които се фокусират в работата си:

• Справедливост
• Достойнство
• Толерантност
• Свобода
• Отговорност

Анкета: Как преподаваме ценности?

 

Основни притеснения за включванена ценности в преподаването:

  • Разминаване между ценности и реалност
  • Липса на време
  • Притеснение, че „вменяват“ идеи на
    учениците

Интересувате се от материали по темата?

Оставете ни Вашия имейл и ще сте сред първите, които ще получат разработените учебни материали.

Докладът „Как преподаваме ценности“ е част от инициативата на фондация „Заедно в час“ и платформата prepodavame.bg „Как да преподаваме ценности?“, съфинансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество“.

Анкета: Как преподаваме ценности?
Анкета: Как преподаваме ценности?