Анализ на данни

Примерен анализ на данни на ПУО среща

Примерът започва от четвъртата минута на видеото.