Задача 3| Бонус – Аз и моите СЕУ

Аз и моите СЕУ

Цели на дейността

 • да изследваме по-задълбочено модела “Аз и моите СЕУ” и да приложим поне по 1 стратегия от всяка категориите (уча, сътруднича, моделирам);

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Стъпки

 1. Уча 
 2. Сътруднича
 3. Моделирам

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1 | Уча

Запознайте се със статията: “5 социално-емоционални умения, които всеки учител трябва да има”. 

Отговорете на въпроса: Какво е “най-ценното”, което си взимате от статията?

След като сме прочели статията и сме преминали през дейностите на обучението. Върнете се към самооценката, която правихме в Трявна или я направете отново за себе си. Обобщете резултатите по въпросите по-долу. Сравнете има ли разлика със направената самооценка предния път.  

Обобщете: 

 1. Кои са Вашите силни страни? 
 2. Кои са областите, в които искате да се подобрите? Защо те са важни за Вас? 
 3. Какви идеи имате за дейности, които да Ви помогнат да подобрите тези области? Какво ще направите още днес/ утре/ следващата седмица, за да подобрите тези области?

Помислете

 • Има ли връзка между областите за подобрение на учениците с моите собствени области за подобрение 
 • Как поведението на учениците ми отразява моята собствена личност? 
 • Как чрез развиването на моите собствени социално-емоционални умения мога да подпомогна учениците да се справят с техните дефицити/затруднения?

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 2  | Сътруднича

Запознайте се с модела в по-голяма дълбочина. На следваща среща, нека заедно да разгледате модела и всеки да сподели: 

 • какви действия би предприел спрямо модела, за да постигне личните си цели за своите СЕУ;

ИЛИ

 • опит какво е опитвал до сега и какво му е било полезно; какво би посъветвал колегите си да пробват на база своя опит и модела.

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 3 | Моделирам

Набележете едно нещо, което ще направите съзнателно, за да моделирате определена Социално-емоционална компетентност. За вдъхновение, прегледайте ресурса за моделиране – там ще откриете допълнени идеите от обучението.