Задача 2 – Приложение на стратегии от системния подход

Приложение на стратегии от системния подход

Цели на дейността

  • Прилагаме стратегии от системния подход в класната стая

Начин на работа

  • Самостоятелно, асинхронно

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1  | Приложение на стратегии

  • Във четвърта асинхронна задача вие изследвахте системния подход. 
  • Заложихте си конкретна стратегия, която споделихте и тук
  • Време е да приложите избраната стратегия в класната стая и да проследите нейното въздействие. 

Съвет: Връщайте се към споделените стратегии и изпробвайте различни стратегии от различните елементи в периода преди модул 3.