Задача 1 – Работа в ПУО

Работа в ПУО

Цели на дейността

  • Планиране на ПУО 
  • Приложение на ПУО срещи със алгоритъм

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Стъпки

  1. План на ПУО 
  2. Приложение / Работа в ПУО

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1  | Планиране на ПУО

  1. Планирайте вашето ПУО във вашата страничка. Нея ще намерите в бутон Ресурси.

Очакваме да създадете ПУО с цел развиване на конкретна компетентност на фокус у вашите ученици. В това ПУО следва да участват всички членове на педагогическия екип, записани за участие в курса. При желание можете да поканите и други учители от широкия екип на училището да се включат (практиката показва, че едно ПУО е ефективно при 5-8 членове). 

Добавете линк към документа в плана на училището от Трявна.

Инструкция 

В педагогически екип

Стъпка 2  | Срещайте се регулярно в ПУО. 

Съветваме ви темите на срещите да са с фокус – елемент от системния подход.

  • Запазете и използвайте ТОЗИ примерен протокол, по който да се водите при провеждане на срещите. Препоръчваме ви да използвате дадената структура, но да я направите “ваша” – все пак целта на споделените ресурси е да ви вършат работа. Адаптирайте смело!

Първите две асинхронни задачи от курса в Преподаваме могат да ви помогнат при мисленето за създаване на ПУО.