Гражданска активност

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Обединяване около обществено значими теми и заемане на позиция