fbpx

Таг - Езикова подкрепа

Езикова подкрепа за деца билингви

Какво представлява езиковата подкрепа и как да я окажете на вашите ученици

По всички учебни предмети очакваме от учениците да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал, за да могат активно и...