Prepodavame.bg

Таг - дроби

Да забъркаме многоликова отвара с обикновени дроби! Няколко идеи за ПБО по математика
Проектно базирано обучение

Да забъркаме многоликова отвара с обикновени дроби! Няколко идеи за ПБО по математика

Ако преподавате по математика в пети клас, вероятно и вие сте се сблъсквали със затруднението на учениците да вникнат в същността на обикновените дроби. Често те не...

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини