Буква по буква, дума след дума или защо учениците очакват с нетърпение новия Spelling Bee сезон

Разказ от първо лице, създаден от г-жа Невсе Имамова, учител по английски език в ОбУ “Св.П.Хилендарски”, с. Корница Научих за националното състезание Spelling Bee през 2012 година и предложих на децата да участваме без да очаквам, че интересът и ентусиазмът, с които се подготвят, ще нарастват и нашият кошер с работливи пчелички ще става все … Continue reading Буква по буква, дума след дума или защо учениците очакват с нетърпение новия Spelling Bee сезон