Prepodavame.bg

Математическа грамотност

Математическа грамотност

Математическа грамотност

Развитието на математическа грамотност не е свързано с преподаването на математика в учебните часове, а е насочено към практическото приложение на различните математически познания. В часовете, в които се развива математическа грамотност се работи с данни, реални казуси и съответните инструменти на преподавания предмет, както и с математически инструменти за да се разшири и задълбочи предметното познаниние. Това не само ще накара учениците да развиват мислене от по- висок порядък, но и ще стимулира тяхната мотивация за учене, показвайки им как като съчетават няколко придобити в училище умения могат да разрешават проблеми с комплексност близка до реалността.

Описание

С други думи, да развиваме математическа грамотност в часовете си не означава към основния предмет, който преподаваме, да добавим конкретно съдържание по математика, а да предоставим на учениците си много силен инструментариум, който да им помага да се справят ефективно с предизвикателства в нашата предметна област. В този смисъл развиването на математическа грамотност в часове, различни от математика, не пречи на развиването на знания и умения по конкретния предмет, а напротив – помага на учениците да се задълбочат разбирането си за изучавания материал и да станат активната страна в учебния процес. Това е така, защото чрез развиването на математическа грамотност учим учениците си как да подхождат към непознати проблеми, как да превеждат сложни реални ситуация на формален език (или да направят техен модел), така че върху тях да могат да прилагат познати математически инструменти, за да намират решение на проблемите и отговори на въпросите си.
Защо е важно да развиваме математическа грамотност?
Резултатите от стандартизираните тестове PISA показват, че българските ученици сериозно изостават по отношение на математическата и четивната си грамотност в сравнение с връстниците си от други европейски държави. Какво обаче означава това в съвременния глобален свят?
Хората с ниска четивна и математическа грамотност трудно развиват професионални умения и получават предимно ниско платена работа. (EU Skills Panorama (2014) Literacy and numeracy Analytical Highlight, prepared by ICF and Cedefop for the European Commission)
Двата вида грамотност са пряко свързани с усвояването на материала и успеха на учениците по останалите предмети. (Пак там.)
Децата на родители с ниска грамотност в над 80% от случаите страдат от същия проблем, феноменът се нарича цикъл на неграмотността (cycle of illiteracy). Последният е пряко свързан с цикъла на бедността (cycle of poverty). Още повече проучвания показват, че за ученици с ниска грамотност съществува много по-голяма вероятност да извършат престъпление в сравнение с техните връстници.
Хората с висока четивна и математическа грамотност има по голяма вероятност да са умствено и физически здрави, да живеят по-дълго, да бъдат по-продуктивни и удовлетворени на работа; както има по-малка вероятност да изпаднат в състояние на трайна безработица и бедност.
Защо трябва да се полагат целенасочени усилия за тази цел?
Съществуват множество изследвания, чиито изводи потвърждават тази нужда:
– математиката, която хората използват в контекст, е по-лесно разбрана в сравнение с математиката, преподавана в „изолация“ (Carraher, Carraher and Schliemann 1985);
– знанието не се пренася автоматично от часовете по математика в останалите предмети (Lave 1988); математическата грамотност изисква не само математически умения, но и стратегическо разбиране и контекстуалност (AAMT 1998);
– нуждата от математическа грамотност често възниква в неочаквани ситуации както в класната стая така и в живота (Thornton and Hogan 2005).
Всичко това показва, че развиването на математическата грамотност не може да остане ангажимент само на учителите по математика, а е важно да се превърне в приоритет на всеки учител. В настоящата глава ще споделим идеи как може да осъществим това на практика.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Математическа грамотност

Измерване

Доколкото целта на математическата грамотност е разрешаването на различни практически проблеми чрез математически и друг подходящ инструментариум, то текущото ниво на умението, както и напредъка могат да се измерят чрез различни задачи съобразени с целите на предмета, който преподавате, както и с възрастта на учениците и техните текущи умения. Такива задачи могат да са свързани с създаването/разчитането на диаграми, търсенето на зависимости, анализ/оценка на различни данни и пр. Подобни задачи могат да бъдат намерени тук: „Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в vі клас“ (стр. 112), като задачите могат да бъдат адаптирани за различни възрасти.

Стратегии

ПБО в часовете по математика – какво трябва да знае всеки учител?

Въпреки че проектно-базираното обучение (ПБО) придобива голяма популярност в нашата училищна система, някои учители по математика все още не са склонни да приемат този подход на обучение. Това се дължи на редица притеснения свързани с ограниченото им време за самоподготовка, въвеждането на нови методи и стратегии за преподаване, нагласите на училищната общност към ПБО и…

Пътят до бейзболното батиране минава през математика – или каква е ролята на спорта в училище?

Ако участвате в игра с въпроси и трябва да предположите кой български град първи се докосва до бейзбола в началото на ХХ век, едва ли ще предположите, че това е Ловеч. Но историята понякога изненадва, а в този случай бейзболът дължи своето развитие на днешната езикова гимназия в Ловеч, някога основана като Американски девически колеж….

Как математиката може да стане любим предмет за всеки ученик?

Математиката е навсякъде около нас и едно от най-добрите неща, които можем да направим за учениците, е да им помогнем да изградят нагласа, че тя е за всеки. Това правят и учителите в ОУ “Васил Левски” в гр. Разград чрез проект, фокусиран върху наваксване на образователни затруднения в областта на математиката при ученици от шести…

5 стратегии да преборим негативните нагласи към математика

За учителите отдавна е известно, че учениците са много по-ентусиазирани да научават нови концепции, когато те са свързани с реални житейски ситуации. Това се отнася за всички учебни предмети, включително и за математиката. Същевременно е факт, че за някои дисциплини е относително лесно да бъдат свързани с реалния живот на учениците, докато за други това…

ПБО по математика – мисия възможна в 7 лесни стъпки!

Проектно базираното обучение(ПБО) е чудесен начин да помогнем на учениците да задълбочат познанията си и да се научат как да ги използват в реалния живот. Това звучи лесно за предмети като природни науки, география и история, но за много учители по математика прилагането на ПБО в техните часове изглежда трудно, а понякога дори невъзможно, поради…

Три фрази, които никога да не казвате на вашите деца

Докато пиша тези редове, едно телевизионно шоу с въпроси се радва на голям интерес. Особено полемични се оказват въпросите по математика.  Участниците обикновено започват с “не съм много силен по математика”, а хората в социалните мрежи се възмущават от тяхното невежество.    Дали един въпрос е лесен обаче зависи от знанията на отговарящия и подобни…

Красотата на математиката и как вашите ученици да я видят

Поканете учениците да открият пресечната точка между математиката и изкуството с този проект Когато бях 6. клас, в училище имаше повече желаещи да ходят на математически състезания, отколкото имаше квоти. Учителите организираха квалификации и един път трябваше четирима да се борим за две останали места. Дадоха ни специална задача и всички достигнахме до верния отговор,…

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей “Книгата на природата е написана на езика на математиката”. По една или друга причина обаче (тема, която може би заслужава отделна дискусия!), за много от учениците по света математиката е…

Един типичен час по математика с петокласниците на г-н Иван Петров

Или идеи за това как да помогнем на децата да заобичат математиката и да не следят часовника отегчено в час. Казвам се Иван Петров, учител по математика в ЧСУ „Българско школо“ в град София и преподавам в прогимназиален етап. В тази статия ще ви разкажа за един час в 5. клас, който вече бих казал,…