Prepodavame.bg

Социално-емоционално учене в часовете по науки

СЕУ в часовете по природни науки

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по природни науки?

„Ние не преподаваме наука , ние учим хората.“

1. Най-мощният ефект върху социалното и емоционалното развитие на учениците идва в резултат на интегрирането в класната стая на практически дейности, чрез които учениците идентифицират проблеми и възможни решения, за да градят опит за справяне с проблемна ситуация и взимане на решение, за сътрудничество и екипност, за справедливост. 

СЕУ в часовете по природни науки

2. Прекият контакт на учениците с природната среда и участието им в дейности за наблюдение, проучване, експериментиране, работа с научна литература за изпълнение на индивидуални или групови задачи, в проектни дейности, посветени на изследването на различни теми са значими за и зависими от социално-емоционалното развитие на учениците.

СЕУ в часовете по природни науки

3. Изследванията сочат, че синергията между науката и социално-емоционалното обучение  води до по-добро разбиране на учебния материал. Емоциите влияят върху резултатите от обучението по природни науки, поради което интегрирането на СЕУ в  учебните предмети е необходимост, а не лукс. 

СЕУ в часовете по природни науки

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

Стратегии за развитие на СЕУ

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

 1. Самоосъзнатост
 2. Самоуправление
 3. Социална осъзнатост
 4. Управление на взаимоотношенията
 5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини