Prepodavame.bg

Седемте сили на учителя

Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на природата. Социална осъзнатост: Учениците изследват различни гледни точки, като пространствени, културни, политически, икономически, исторически, екологични или геоложки. Вземане на отговорни решения: Учениците...

Прочети повече