Приобщаваща класна стая

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес Изправени пред проблеми, свързани с ниската посещаемост на учебните часове, неангажираността на учениците и липсата на интерес към учебния процес, учителите от...

Прочети повече