Privacy Policy

Политика за поверителност

Тази политика за защита на личните данни на фондация “Заедно в час” обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас. Както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

Ние гарантираме, че използваме Вашите лични данни в съответствие с всички приложими закони. Тази политика обяснява:

  • Каква информация може да събира за Вас фондация “Заедно в час”;
  • Как ще използваме тази информация;
  • Разкриваме ли Вашите данни на някой друг;
  • Вашият избор относно информацията, която ни предоставяте; и
  • Как използваме “бисквитките”, за да Ви предоставим услуги или да подобрим използването на нашия уебсайт.

Ако имате въпроси относно Политиката ни за поверителност и употребата на “бисквитки”, моля, свържете се с нас.

Кои сме ние?

Ние сме фондация “Заедно в час”, БУЛСТАТ 175935973, гр. София, р-н Младост, бул. “Цариградско шосе” № 111В, Колайдър Активити Център.

Можете да се свържете с нас на имейл адрес info@zaednovchas.bg както и на телефон +359(0)29880688

Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид https://zaednovchas.bg/.

Какви лични данни събираме за Вас?

Събираме лични данни по следните начини:

Лични данни, които Вие ни предоставяте. Например, когато кандидатствате за присъединяване към програмата ни, проявявате интерес да се включите към нея, когато се регистрирате за дадено събитие, което ние организираме или съорганизираме, когато правите дарение към нас, когато комуникирате с нас, използвайки социални медии, имейл или телефон, или ни предоставяте личните си данни по друг начин. Когато се регистрирате при нас или се свържете с нас чрез формуляр за уеб заявка, ние ще поискаме лична информация, като вашето име, имейл адрес и телефонен номер, които ще се съхраняват заедно с профила ви в нашата база данни за контакти.

Информация от трети страни. Подобно на повечето организации, ние можем да видим кой браузър използвате, вашия IP адрес и какви компютърни операционни системи използвате. Можем да използваме тази информация, за да подобрим услугите, които предлагаме.

Според приложимото законодателство за защита на личните данни, някои категории лични данни са по-чувствителни от други. Това са т.нар. “чувствителни лични данни” и включват данни за здравословното състояние, расов или етнически произход, религиозни убеждения и политически възгледи (моля, имайте предвид, че това е неизчерпателен списък). Ние събираме чувствителни лични данни за лицата, само когато има ясна причина за това. Например, когато едно лице кандидатства за присъединяване към нашата програма и трябва да разберем какви, ако има такива, трябва да бъдат направените разумни корекции в нашите процеси на оценяване. Също така можем да съберем тази информация за целите на мониторинга, като предварително сме направили необходимия тест за пропорционалност.

Също така можем да събираме чувствителни лични данни, ако публикувате информацията или ако ни разкажете за вашите преживявания като част от нашата програма или по време на вашето собствено образование. В такива случаи винаги ще Ви разясняваме, когато събираме тази информация, кои категории чувствителни лични данни събираме и защо.

Какви бисквитки използваме?

Нашият уебсайт https://zaednovchas.bg/ използва бисквитки с цел улесняване разглеждането на уебсайта ни, подобряване неговата функционалност и оптимизация с оглед Вашите предпочитания. Много бисквитки съдържат уникален идентификатор, който позволява на уебсайта ни да разграничават Вашия браузър от интернет браузъри, които съдържат други “бисквитки”. Чрез използване на “бисквитки” фондация “Заедно в час” може да Ви предостави по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тях, напр. да не въвеждате данни за достъп всеки път, когато осъществите достъп до уебсайта ни.

Можете да предотвратите инсталацията на бисквитките или да ги блокирате, като чрез настройката на браузъра Ви, откажете всички или някои бисквитки. Освен това, вече зададените “бисквитки” могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми. Ако решите да деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

Моля да обърнете внимание, че съществуват и задължителни за работата на нашия уебсайт бисквитки, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да го ползвате.

Как ще използваме личните Ви данни (правни основания за обработка)

Преценката относно обработката на личните Ви данни ще зависи от причината или причините за вашата връзка с нас. Правните основания, които използваме за обработка на личните Ви данни, са:

Изпълнение на договор.

Обработката на Вашите лични данни често е необходима във връзка със сключването на договор между нас, както и за изпълнение на сключен между Вас и нас договор или споразумение. Ако например станете част от нашата програма, ще трябва да използваме Вашите лични данни, за да изпълним услугите, които Ви предоставяме.

Съгласие.

В някои случаи ще разчитаме на Вашето изрично съгласие за използването на личните Ви данни. Това правно основание най-често се използва за изпращане на маркетингова информация до Вас, както и по повод това дали бихме искали да споделим личните Ви данни с някой от нашите партньори (“трета страна”) за изпълнение на наша цел.

Легитимни интереси.

Когато обработваме Вашите дарения в подкрепа на фондация “Заедно в час”, когато обработваме Вашите лични данни за нашите вътрешни административни цели, както и с цел подобряване на процесите във връзка с подбора на участници в програмата ни и когато трябва да предприемем стъпки за защита на сигурността на мрежата на “Заедно в час”, ние разчитаме на правното основание легитимен интерес. В тези случаи имаме легитимен организационен интерес от това да обработваме Вашите лични данни.

Законово основание.

Всички случаи, когато обработваме личните Ви данни в изпълнение на законово задължение на фондация “Заедно в час”.

Маркетингова информация.

Ние искаме да гарантираме, че получавате конкретно това количество информация за фондация “Заедно в час”, което предварително сте пожелали. Също така искаме да се свържем с Вас по начин, който е удобен и приемлив за Вас. Важно е да разберете, че Вашите предпочитания важат само за маркетинговата информация, която получавате от нас. Например, ако сте част от нашата програма, може да се свържем с вас по какъвто и да е начин, който считаме за подходящ за протичането на програмата. Този вид комуникация е административна и не се покрива от вашите предпочитания.

Имейл маркетинг.

Ако изрично предоставяте Вашето съгласие заедно с Вашия имейл адрес, може да се свържем за маркетингови цели чрез имейл. Абонирайки се за бюлетин, вие ни давате правото да използваме имейл адреса ви за целите на имейл маркетинга.

Изборът дали да получавате маркетингови съобщения от нас е изцяло Ваш. В тях би се съдържала информация за нашата работа, работата на наши партньори (трети страни), информация във връзка с фондонабиране, както и информация за това как да се включите в нашата програма.

Можете да промените предпочитанията си по всяко време, като кликнете върху връзката “unsubscribe” в края на всеки имейл. Можете също така да промените предпочитанията си за контакт по всяко време (включително да ни кажете, че не искате да се свързваме с вас за маркетингови цели по пощата), като се свържете с нас на info@zaednovchas.bg.

С кого споделяме личните Ви данни?

Фондация “Заедно в час” може да сподели Вашите лични данни с трети лица при следните обстоятелства:

На свързани с фондацията дружества и доставчици на услуги, за да предоставят продуктите или услугите, които сте поискали от нас. Това включва например училищата и университетите, с които работим, за да осигурим първоначално обучение и квалификацията на учителите. Това е част от програмата на фондация “Заедно в час”.

На трети страни,

които ни предоставят услуга и обработват данни. Това включва доверени партньори, които работят с нас, за да предоставят информационни и маркетингови услуги на фондация “Заедно в час”. Прави се в зависимост от вашите маркетингови предпочитания и нашите вътрешни политики и процедури. Ние изискваме такива трети страни да спазват нашите указания и законовите изисквания за защита на личните данни. Ние сключваме договори и допълнителни споразумения във връзка с обработката на лични данни с обработващите данните, с които работим и наблюдаваме техните дейности, за да се уверим, че спазват политиките и процедурите на фондация “Заедно в час”.

Когато имаме задължение да разкрием Вашите лични данни, за да спазим законово задължение (например искане от полицията), да упражним правата си или за да защитим интересите на фондация “Заедно в час” (например, в случай на съмнения за измама).

Фондация “Заедно в час” няма да споделя, продава или да разменя Вашите лични данни с трети страни за целите на собствения им маркетинг, освен ако не сте ни дали вашето съгласие да направим това.

Лица под 18-годишна възраст. Децата и младежите са в центъра на мисията на фондацията и ние приемаме защитата на правата на лицата, ненавършили 18 години особено сериозно. Поради това ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на личния живот на децата и младежите, които се ангажират с нас чрез нашите програми, събития и училища – партньори.

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме:

обема, естеството и чувствителността на личните данни,

потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни,

целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства,

приложимите законови изисквания.

Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно, Вие имате:

–    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес info@zaednovchas.bg

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

–    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес info@zaednovchas.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

–    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

възразите срещу използването на Вашите лични данни;

или поискате да изтрием личните Ви данни;

или да поискате ограничаване на обработката;

или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

–    Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл наinfo@zaednovchas.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги.

Подаване на жалба

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл наinfo@zaednovchas.bg

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

Промени в тази политика за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим за значителни промени в начина, по който боравим с личните Ви данни, като поставим забележимо известие на уебсайта и изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]