Компетентностен модел за развиване на умения

Цели на дейността

Обогатяване на модел за развиване на умения у учениците

Начин на работа

В учебна група, синхронно

Време

20 мин

Стъпки

  1. Сравнение и обогатяване на компетентностен модел

Ресурси

Работни листа в Гугъл Класна Стая – по един лист на група

Инструкция 

В група

Стъпка 1  (20 минути)

Потърсете приликите и разликите между вашия и нашия модел. Допълнете нашия модел с вашите примери – за да се създаде нов, по-пълен модел за развиване на умения.

Работете в тези работни презентации в класната стая. Можете да копирате вашата първа диаграма на нов слайд.