Prepodavame.bg

Какво е ПУО – ако нямаме опит в ПУО

Цели на дейността

 • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО
 • Разграничаваме структурата на ПУО от останалите структури в училище 
 • Генериране на желания какво бихме искали да е нашето ПУО, за да работи ефективно

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

90 – 110 мин

Стъпки

 1. Самооценка на работата в ПУО.
 2. Запознаваме се самостоятелно с материалите.
 3. Отговаряме на въпросите в работния лист.

Инструкция 

Самостоятелно и в педагогически екип

На база прочетените материали, обобщете отговорите на следните въпроси, за да затворите преживяването си:

Самостоятелно:

 1. Как бихте обяснили какво е ПУО с две изречения на колега, който чува за този формат за първи път? За какво служи ПУО? С каква цел се създава?
 2. С какво ПУО се различава от други съществуващи структури (например – методични обединения)? 

В педагогически екип: 

 1. Как се решава кой да “влезе” в едно ПУО? Какво свързва членовете на ПУО? На какъв принцип се сформира?
 2. На база самооценката и ресурсите:
 • Какво искам да бъде нашето ПУО?
 • Кои съвети намирате за ценни? Към какви Ваши екипни потребности са насочени? Какво ще променят? Как ще помогнат?

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини