Какво е ПУО – ако нямаме опит в ПУО – Лидерски екип

Цели на дейността

 • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО
 • Разграничаваме структурата на ПУО от останалите структури в училище 
 • Генериране на желания какво бихме искали да е нашето ПУО, за да работи ефективно

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

90 – 110 мин

Стъпки

 1. Запознаваме се самостоятелно с материалите.
 2. Даваме решения на казусите в Падлет

Инструкция 

Самостоятелно и в лидерския екип

Стъпка 1 (90 минути)

Запознайте се със следните материали:

На база прочетените материали, обобщете отговорите на следните въпроси, за да затворите преживяването си:

Самостоятелно:

 1. Как бихте обяснили какво е ПУО с две изречения на колега, който чува за този формат за първи път? За какво служи ПУО? С каква цел се създава?
 2. С какво ПУО се различава от други съществуващи структури (например – методични обединения)? 

В лидерския екип: 

 1. Как се решава кой да “влезе” в едно ПУО? Какво свързва членовете на ПУО? На какъв принцип се сформира?
 2. На база самооценката и ресурсите:
 • Какво искам да бъде нашето ПУО?
 • Кои съвети намирате за ценни? Към какви Ваши екипни потребности са насочени? Какво ще променят? Как ще помогнат?

Инструкция 

В лидерския екип

Стъпка 2 (20 минути) 

Генерирайте като група решения за възникнали казуси във функционирането или създаването на Професионална учеща се общност в училище. 

Последвайте линка на Падлет и публикувайте отговора на групата като коментар- тук.  

Прочетете поне 3 решения на други казуси. Можете да реагирате под постовете, както и да добавяте коментари.