Какво е ПУО – ако имаме опит в ПУО – Лидерски екип

Цели на дейността

 • Обобщаваме същност, характеристики, цели на работата в ПУО
 • Разграничаваме структурата на ПУО от останалите структури в училище 
 • Анализираме собствения си подход за работа в ПУО и извеждат идеи за ефективна работа в ПУО

Начин на работа

Самостоятелно, асинхронно

Време

90 – 110 мин

Стъпки

 1. Самооценка на работата в ПУО.
 2. Запознаваме се самостоятелно с материалите.
 3. Отговаряме на въпросите в работния лист.

Инструкция 

Самостоятелно и в Лидерския екип

Стъпка 1 (30 минути): 

Всеки участник от училищния екип:

 1. Попълва самооценка на база опита и подхода ви за работа в ПУО. Можете да работите, като свалите файла на своето устройство или да го принтирате на лист хартия.   

Самооценката включва различни характеристики на едно добре работещо ПУО, като идеята е да помислите за конкретни примери и случки от Вашия опит, за да установите дали и доколко се случва това, което съответната характеристика предполага.

2. Съберете се в педагогическия екип и на база самооценката, отговорете на въпросите:

  1. Две характеристики, в които се чувствате успешни?
  2. Къде срещате предизвикателства?

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 2  (80 минути)

Запознайте се със следните материали:

 • Какво представлява „професионалната учеща общност“? – ЛИНК

На база прочетения материал, обобщете отговорите на следните въпроси, за да затворите преживяването си

 1. Как бихте обяснили какво е ПУО с две изречения на колега, който чува за този формат за първи път? За какво служи ПУО? С каква цел се създава?
 2. Как се решава кой да “влезе” в едно ПУО? Какво свързва членовете на ПУО? На какъв принцип се сформира?
 3. С какво ПУО се различава от други съществуващи структури (например – методични обединения)? 
 4. На база самооценката и ресурсите:
 • Това, което правим – с какво си прилича / различава от това, за което чета?
 • Какво бихме могли да променим / добавим / махнем?

Инструкция 

В лидерския екип

Стъпка 3 (20 минути) 

Генерирайте като група решения за възникнали казуси във функционирането или създаването на Професионална учеща се общност в училище. 

Последвайте линка на Падлет и публикувайте отговора на групата като коментар- тук.  

Прочетете поне 3 решения на други казуси. Можете да реагирате под постовете, както и да добавяте коментари.