fbpx

Комуникационни умения

Способността за ефективна комуникация е едно от най-важните от всички житейски умения. Комуникацията дава възможност да се...

Гражданска активност

Гражданската активност е умение, което създава условията за функциониране на гражданското общество в една демократична...

Работа в екип

Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това е „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за...