• Разликите между позитивна дисциплина и наказателна дисциплина.

    Разбиране важността на Рутината, Ритуала и Постоянството за отстъпване на необходимото място и моменти в класната стая в услуга на социалното-емоционално развитие.

  • Как учителите да идентифицират мотивиращи (микро) моменти по време на обучение, практика или взаимодействие в класната стая, които предоставят възможности за укрепване на социално-емоционалните умения.

  • Как съзнаване връзката между изразяването на благодарност, оптимизма, благополучието и просоциалното поведение.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.