• Представяне на социално-емоционални умения на учениците.

  • Анализ на речта като ключов фактор за създаването на положителна среда за учене и основен инструмент за микро – моменти.

  • Идентифициране на различни стилове за разрешаване на конфликти и анализ на техните предимства и недостатъци.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.