• Въведение в социално-емоционалното образование и най-важните умения за учене и благополучие в контекста на Българското общество.

  • Експериментиране с различни практики за фокусиране на вниманието и постигане на осъзнатост, и разбиране на техните ефекти върху туширането на стреса, тревожността и депресията. Насърчаване на осъзнатостта и саморегулацията.

  • Познаване на различните видове темперамент и нагласи, които влияят върху ученето и формирането на характера

  • Разбиране как лимбичната система в мозъка е свързана с нашите емоции и реакции.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.