Prepodavame.bg

Ефективно ПУО

Цели на дейността

  • Уеднаквяване на разбирането ни за ПУО и ефективна работа във формата

Начин на работа

Самостоятелно, синхронно

Време

15 мин

Стъпки

  1. Попълване на Падлет
  2. Дискусия в голяма група

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1  (5 минути)

Влезте в Падлет (от ресурсите) и напишете отговори на въпросите, които виждате.

Не е нужно да пишете във всяка категория, но ако забележите, че някъде липсват отговори – насочете се натам.

След изтичане на времето ще се насочим към дискусия в голямата група (стъпка 2).

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини