Една ПУО среща

Цели на дейността

  • Преживяване на (автентична) ПУО среща

Начин на работа

В група, синхронно

Време

60 мин

Стъпки

  1. Запознаване с протокол на среща 
  2. Протичане на срещата

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 1  (5 минути)

Запознайте се самостоятелно с протокола на ПУО срещата. При наличието на неясни стъпки или инструкции, задайте въпроси и ги обсъдете в групата.

Инструкция 

В група

Стъпка 2  (60 минути)

Проведете среща на ваше ПУО като следвате стъпките от протокола. 

Старайте се да спазвате заложеното време, както и стъпките, в които протичат дейностите, тъй като са замислени като надграждащи се елементи.

В групите има ментори и обучители, към които можете да се обърнете при въпроси.