Задача 1 след обучението 4/5 ноември 2022

online_lesson_1

Цел: Обобщаване на данни от проведени проучвания

Тема: Анализ на данни

Време за работа: 60 минути

Формат на работа: Индивидуална работа (един член на ЛЕ)

Инструкция:

Изберете член на Лидерския екип, който да отдели време и да обобщи всички данни, които екипът е събрал в рамките на подготовката за Модул 4 “Училището като учеща организация – 1 част”. Обобщението на данните направете в презентацията с името на Вашето училище, която се намира в ТАЗИ ПАПКА

ВАЖНО! При обобщението помислете кои от данните могат да бъдат добре визуализирани чрез използване на разнообразни таблици и диаграми, които визуализират данните по начин, който ги прави по-лесни за четене. 

Няколко идеи: 

  • Може да “пренасяте” данни като правите снимка на екрана (print screen) на данните от edudata.bg;
  • Може да създавате свои диаграми чрез функцията “включи” (insert) и задаването на параметрите в съответна гугъл таблица (Google Sheets). 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.