СЕСИЯ ТРИ – Примери от училища

Задача 1

community_1

Цел: Изследване на Цикъла за учене през реални истории от училище

Тема: Учещите организации, които прилагат цикъл за учене

Време за работа: 25 минути

Начин на работа: индивидуално и в учебна група

Инструкция

 1. Стъпка 1. 

Всеки самостоятелно изчита текста, спрямо групата си:

Групи: КАФ; СКИПТЪР; СУЛФАТ; БЕТЕЛГЕЙЗЕ

Групи: НАВИ; РАНА; ДЕНЕБ; РИГЕЛ

Групи: АЗА; ШЕДАР; ПЕРСЕИДИ; АЛТАИР; БЕЛАТРИКС; ВЕГА

Време за стъпка 1 – 5 минути

 

 • Стъпка 2. 

Обсъдете в групата и изведете отговорите на следните въпроси: 

 1. Какви са доказателствата в историята, че героят/героите се развиват и награждат своите умения?
 2. Кои смятате, че са елементите на цикъла за учене? Запишете ги на удобно за Вас място.
 • За всеки от тях – защо смятате, че е елемент от цикъла на учене? 
 • Как набелязаното от Вас нещо (елемент) подкрепя ученето?

       3. Кои моменти от разказа показват ПРАКТИЧЕСКАТА страна на ученето? 

Дискутирайте, не е нужно да водите записки.

 

Време за стъпка 2: 20 минути

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини