СЕСИЯ ЧЕТИРИ – Анализ на данни: OCS анализ на данни – пример + теория

Задача 1

online_lesson_1

Цел: Изследване на подход за анализ на данни от наблюдения на часове

Тема: Анализ на данни

Време за работа: 55 минути

Формат на работа: Работа в учебна група

Инструкция

  1. Задача 1. 

Запознайте се с текста, който описва контекста на събиране и анализ на данни. Може да се запознаете с текста индивидуално или в групата, според общото Ви решение. 

  1. Задача 2.

Гледайте видеото, което представя среща за анализ на данни. Може да гледате видеото индивидуално или в група, според общото Ви решение. 

Време за запознаване с видеото – 15-тина минути.

Време за запознаване с текста – 5-7 минути.

  1. Задача 3. 

Проведете дискусия в групата като обсъдите следните въпроси:

  1. Какви добри практики за събиране на данни можете да идентифицирате?
  2. Какви подходи/стратегии за анализ на данни използват консултантите?
  3. Какво помага на екипа консултанти при анализа на данните?
  4. Какви решения още можеше да се вземат? С кои данни (резултати) и с кои причини обвързвате предложените от Вас решения?
  5. Какви структури/формати, развиващи уменията на учителите, ще са подходящи, за да могат да се реализират дадените от Вас решения?

Време за дискусията – 20 минути.