Задачи след обучението
Задачи за предварителна подготовка
Синхронна сесия 10-13 януари 2023
10 януари 2023 СЕУ КОНЦЕПЦИЯ
11 януари 2023 СИСТЕМЕН ПОДХОД
12 януари 2023 СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПУО
1 от 2

Задачи за ДОПЪЛНИТЕЛНА СРЕЩА

1.  СПОДЕЛЯНЕ НА НАПРЕДЪКА

2. Аз като РЕСУРС

3. Адаптиране на плана / подхода ни