Задачи след обучението
Задачи за предварителна подготовка
Синхронна сесия 10-13 януари 2023
10 януари 2023 СЕУ КОНЦЕПЦИЯ
11 януари 2023 СИСТЕМЕН ПОДХОД
12 януари 2023 СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПУО
1 от 2

Сесия 4. Какво означават днешните преживяванияза моята класна стая?

Какво означават днешните преживявания за моята класна стая?