Задачи след обучението
Задачи за предварителна подготовка
Синхронна сесия 10-13 януари 2023
10 януари 2023 СЕУ КОНЦЕПЦИЯ
11 януари 2023 СИСТЕМЕН ПОДХОД
12 януари 2023 СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПУО
1 от 2

Сесия 3. Практики за развиване на СЕУ

Протокол за дискусия

“Да отгледаш маймуна или слон”

Стъпка 1 /  В група

15 мин

Вашата задача е да стигнете до общо решение за това кое е по-добре: да отгледаш маймуна или слон

Следвайте алгоритъма за вземане на решение, посочен по-долу.

 Разполагате с 15 мин. 

Алгоритъм:

 1. Идентифицирайте проблема, който трябва да бъде решен.
 2. Съберете релевантна информация за него.
 3. Генерирайте възможни решения.
 4. Идентифицирайте потенциални последствия на всяко решение.
 5. Направете избор.

 Протокол за работа

“Преплетени разговори”

Предстои да преминете през 3 стъпки, описани по-долу. Проведете всяка от тях само по веднъж. За всяка стъпка разменете ролите си на участник 1, участник 2 и наблюдател (ако в групата ви сте само 2-ма, тогава ролята на наблюдател отпада).  Имате общо 15 минути.

! Важно! Преди да започнете, нека всеки помисли за един виц/ анекдот / кратка история, която ще разкаже на другите участници. Все още не я споделяйте с останалите!

След като сте готови, следвайте внимателно указанията за всяка от стъпките по-долу.

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини