Задачи след обучението
Задачи за предварителна подготовка
Синхронна сесия 10-13 януари 2023
10 януари 2023 СЕУ КОНЦЕПЦИЯ
11 януари 2023 СИСТЕМЕН ПОДХОД
12 януари 2023 СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПУО
1 от 2

Сесия 3. Позитивна и подкрепяща среда и култура на учене

 Анализ на средата и културата на учене в обучението

Цели на дейността

Да анализираме културата на учене в обучението – през перспективата на учащи се;

Стъпка 1

В учебна група

Стъпка 1  (30 минути)

  1. Припомнете си дефинициите за трите основни елемента: 

За по-добро качество, отворете снимката тук.

Сесия 3. Позитивна и подкрепяща среда и култура на учене

 

2. Дайте си време да помислете самостоятелно по следните въпроси: 

  • Къде разпознавате някой от трите елемента: безопасност, принадлежност и общност в обучението? Дайте конкретни примери. 
  • Какво е проработили, не е проработило? Какво можеше да се направи по друг начин? 
  • Как бихме използвали конкретната практика/подход с нашите ученици, как бих я адаптирал? Или ако вече съм я ползвал, как е работила там? 

3. Започнете да споделяте своите отговори като се движите въпрос по въпрос. Надграждайте над споделянето на останалите. 

Водете си записки в следния падлет:

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини