Сесия 1. Какво са СЕУ?

ЗАДАЧА 1

Запознаване  и определяне на групови норми

ЗАДАЧА 2

Какво са социално-емоционалните умения?