Prepodavame.bg

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?
Приобщаващо образование

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?

Краят на учебния срок винаги ни залива с куп стандартни и редица допълнителни ангажименти, повечето от които с административен характер. Динамика не липсва...

„Дари храна, дари любов” или как учениците от с. Дълго поле сътворяват добрини по Коледа
Извънкласни дейности

„Дари храна, дари любов” или как учениците от с. Дълго поле сътворяват добрини по Коледа

Обединено училище „Христо Ботев” се намира в малко селце близо до гр. Пловдив. То се помещава в стара военна сграда, която изобщо не е строена с цел да отговаря на...

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност
Приобщаващо образование

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност

През последните години все по-често говорим за ефективно включване и приобщаване на всички деца в нашата образователна система. Все повече се стремим...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.