fbpx
Емоционална интелигентност Физическо възпитание и спорт

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

За съжаление личните ми спомени от часовете по физическо възпитание и спорт (ФВС) изобщо не са свързани с генериране на...

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт
Емоционална интелигентност Физическо възпитание и спорт

Какво е важно да знаят учителите по физическо възпитание и спорт, когато развиват социално-емоционалните умения на учениците си

Наскоро с моя приятелка от детските години обсъждахме колко важно е формирането на позитивни нагласи у децата спрямо...

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт
Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

Класната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Ловеч

Г-жа Весела Димитрова е начален учител в ловешкото Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”. В училището има около 150 ученици, като над 90% от тях са от ромски...

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

Лесно ли се създава училищно списание? Разказват ни учениците от 4. А клас от СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Могат ли четвъртокласници да издават училищно списание? Какви умения ще развият по време на този процес? Опита си споделя г-жа Диана Банкова – учител в начален етап...