Prepodavame.bg

Категория - Добри практики

Споделяме добри практики, материали и ресурси, които идват директно от учители и училища из цяла България. Практически насочени дейности, които дават резултат и подобряват резултатите на учениците и училището.

Какво е “Поща с добрини”?

Какво е “Поща с добрини”?

Как да възпитаваме учениците си в толерантност? Как да развиваме у тях съпричастност и емпатия? Защо е важно това...