Prepodavame.bg

Автор - Преслава Байчева

Новини Социално-емоционално учене

Специалист “Образователни ресурси за социално-емоционално обучение”

Позицията е на граждански договор с възможност за съвместяване с други работни ангажименти Специалистът “Образователни материали за социално-емоционално...

Дигитално образование и технологии Инструменти за учители

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен...

Образование по права на детето Гражданска активност

Какво печели ранното детско развитие от фокуса върху правата на децата?

Ранното детско развитие е ключов период от живота на всеки човек. Във все по-дигитализиращото се общество инвестицията в най-ценния капитал – човешкият, винаги...

Образование по права на детето Класната стая

Как училището като институция може да подкрепя правата на детето?

Когато говорим за образование, едни от най-често използваните термини, с които си служим са “училище” и “училищна общност”. Това е така, защото формалното...

Образование по права на детето

Каква е ролята на родителите и учителите в обучението по права на детето?

Правата на децата се основават на естествените им нужди и на осигуряването на най-благоприятна среда за развитие. Ето защо обучението по права на децата най...