Съгласуване на цели за академично и социално-емоционално развитие

Как свързваме академичното и социално-емоционалното развитие на учениците?

Всеки учебен предмет има своите процеси, ключови въпроси и умения. Учителите избират основния фокус на знания и академични умения при планирането на своите раздели и уроци. Съгласуването с развитието на социално-емоционалните компетентности на учениците включва и мисленето за начините, по които учениците ще могат да преживеят този материал, да рефлектират върху процеса си на учене и развитие.

Съгласуване на цели - СЕУ интегриране

Как свързваме математиката със социално-емоционалното развитие на учениците?

Като част от процеса на учене и развиване на математически умения се очаква учениците да могат да аргументират своите решения и да критикуват други решения. Това по естествен начин може да се свърже със следните СЕК-компоненти:

 • Осмислят как собствените им аргументи могат да бъдат интерпретирани, като се опитват да ги погледнат от чужда перспектива (Социална осъзнатост)

 • Осмислят собственото си мислене и свързват идеите си с предоставената информация (Самоуправление)

 • Разбират чуждата гледна точка, за да интерпретират ефективно чужди аргументи (Социална осъзнатост)

 • Слушат активно, за да разберат чуждата гледна точка и аргументи (Социална осъзнатост)

Какво можем да предприемем, за да интегрираме по-успешно?

 • Предизвикателни концепции и идеи– Предизвикателни конпцепции изискват стратегия, която да овластява учениците и да им дава възможност да се справят с предизвикателства или да изисква да работят с някого, за да постигнат целта.

Kid in a garden experience and idea
Group of kids playing tug of war
 • Начертаване на стъпки за постигане на целта– От какво ще се нуждаят учениците, за да успеят да се справят със задачата? Много често социално-емоционалните компетентности могат да окажат подкрепа в пътя към постигането на тези цели. Например, в часовете по науки, учениците може да имат задача да проведат изследване, което изисква планиране и изпълнение на цялостен процес. Това позволява да развием в учениците умения за самоуправление, като очакваме от тях да начертая пътя за постигането на целта в малки и конкретни задачи, с които трябва да се справят.

 • Целите, които изискват интерпретиране на решения или взаимоотношения, независимо, дали реални или измислени– Социалните и хуманитарни науки дават възможност за много преки връзки с преподаването на СЕК. Например, в часове по език и литература, в които се очаква учениците да интерпретират диалог или взаимоотношения между герои, може да се акцентира върху развитието на социална осъзнатост, като работим с учениците за разбиране на чужда гледна точка.

two-teenage-girls-are-braided-in-one-braid-sitting-2022-11-14-03-07-06-utc

Убедете се, че всеки ученик се припознава в изучавания материал и не се чувства изолиран от съдържанието. Това означава да давате възможност за изразяване на различни гледни точки, както и да подсигурявате разнообразни истории и примери, които учениците да изследват.

Какво можем да предприемем, за да интегрираме по-успешно?

 • Попитайте учениците какви компетентности са им необходими, за да се справят с академичните цели и задачи

 • Дайте на учениците възможност да осмислят предизвикателствата, които могат да се появят по пътя

 • Моделирайте социално-емоционалните компетентности във всичките си интеракции с учениците

 • Навигирайте учениците в процеса на решаване на проблеми и конфликти, когато изпитват затруднения. Давайте им стратегии, с които да опитват да се справят сами, вместо да го решавате вместо тях или дадавате възможност да се откажат от груповата им работа

 • Споделяйте своите наблюдения за впечатленията, които сте натрупали за СЕК-развитието на учениците по време на отделни задачи

 • Оставяйте време за индивидуална и групова рефлексия върху процеса на учене

--- 28 март | 18:00 ---

Webinar: Как да помогнем на учениците да постигат цели си?

Чудите се как да насърчите учениците да учат самостоятелно? Търсите начини да ги ангажирате с това да си поставят значими за тях цели? Искате да получите конкретни идеи как да насочвате и подкрепяте вашите ученици, докато преследват мечтите си? Този уебинар е точно за вас!

Чудите се как да насърчите учениците да учат самостоятелно? Търсите начини да ги ангажирате с това да си поставят значими за тях цели? Искате да получите конкретни идеи как да насочвате и подкрепяте вашите ученици, докато преследват мечтите си? Този уебинар е точно за вас!

Регистрирай се

Тази форма е недостъпна.

По време на уебинара ще научите

Метакогнитивни стратегии

Как да научите учениците да мислят за мисленето си

Ангажиране на учениците

Как да помогнете на учениците постигат значимите за тях цели

Наръчник за саморегулирано учене

Как да използвате готов учебен ресурс по темата

Кои са водещите?

neli tsvetkova - gost
Нели Цветкова Психолог
Нели Цветкова е психолог и фамилен консултант. Има опит като училищен психолог, както и в разработването на наръчници и материали за развиването на умения у деца и ученици. В момента работи с младежи групово, индивидуално, както и с целите им семействата.
600h600 mila
Мила Иванова Ст. специалист "Управление на съдържанието"
Мила Иванова е специалист “Развойна дейност и оценка на въздействието” във фондация “Заедно в час” от 2017 г. През 2012 г. завършва „История на изкуството и бизнес” в Шотландия, а през 2013 се присъединява към третия випуск на програмата на „Заедно в час“. В продължение на две години преподава английски език, предприемачество и маркетинг в Професионална гимназия по туризъм, град Самоков. След двете години в програмата продължава да се занимава с лични образователни проекти и преподава една година в училище в София.

Сподели с колеги

Уебинарът ще се проведе на 28 март от 18:00 часа. Подходящо е за учители, родители, директори, училищни психолози, логопеди. Споделете с колеги и приятели.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Запази своето място

 • Достъп до уебинара
 • Презентация с практични идеи
 • Възможност за задаване на въпроси
 • Допълнителни ресурси и материали
БЕЗПЛАТНО

Цели на Модул 3

  Какво ще научиш?   ✓ да познаваш модела стъпки за успех и устойчивост; ✓ да анализираш подхода си за експлицитно преподаване.  ✓ да генерираш …

Цели на Модул 2

  Какво ще научиш?   Придобиваш знания и умения за това как изглежда на практика системният подход за интегрирано социално-емоционално учене; Да интегрираш СЕУ в редовния учебен процес и…

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

 • 00дена
 • 00часа
 • 00минути